Leichtathletik

leichtathletik-03

Leichtathletik Training

Leichtathletik Kids
5-8 Jahre
Freitag 17:00-18:30
Sportplatz VS Montfort

Leichtathletik Teens
9-14 Jahre
Freitag 18:00-20:00
Sportplatz VS Montfort

Katharina Salzmann
Telefon
E-Mail